Adatvédelmi szabályzat

1. HATÁLY
A moringo.hu internetes oldalt a Moringo Kft. a továbbiakban: "Szolgáltató" üzemelteti és szolgáltatja. Jelen Adatvédelmi nyilatkozat (a továbbiakban: Nyilatkozat) hatálya alá tartozik valamennyi, a Szolgáltató által üzemeltetett Honlap (woringo.hu, woringo.com). A Honlapra regisztrációt követően lehet belépni.

A weboldal használatának és a regisztráció feltétele, hogy a felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) előzetesen elolvassa és elfogadja jelen Nyilatkozat teljes tartalmát. Regisztrációt természetes személy, jogi személy és jogi személynek nem minősülő szervezet tehet. Jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet regisztrációja esetén a szervezet köteles egy természetes személyt, mint kapcsolattartót megjelölni.

Adatkezelés megnevezése " ügyfélkapcsolat. Ügyfelek javaslatainak, észrevételeinek, panaszainak kezelése... "
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-73432/2014.

Adatkezelés megnevezése " hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis. Tájékoztatás a rendszerekkel kapcsolatos frissítésekről, szolgáltatásokról és hírekről... "
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-73433/2014.

Adatkezelés megnevezése " honlapon történő regisztráció. Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása... "
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-73434/2014.

2. ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK
A Honlapon a cégadatok és személyes adatok (a továbbiakban személyes adat) megadása az adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása, amelyet adatai megadásakor ad meg. A regisztráció során megadott személyes adatok kezeléséhez szükséges hozzájárulást a Felhasználó a regisztrációval egyidejűleg adja meg. A regisztráció során megadott személyes adatokat a Szolgáltató az adatbázisában rögzíti. A személyes adatok adatkezelője kizárólag a Szolgáltató.

A Szolgáltató a Nyilatkozatban foglaltak alkalmazása során valamennyi hatályos magyar jogszabály adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó rendelkezéseinek betartására kötelezettséget vállal, különös tekintettel a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés céljait szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseit szabályozó 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseire, valamint az adatvédelmi biztosnak az Internettel összefüggő adatkezelések egyes kérdéseiről szóló ajánlására.

A Felhasználó a regisztráció során megadott személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulását az igénybevett szolgáltatásra vonatkozó szerződési szabályok szerint visszavonhatja.
A Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait kizárólag belső felhasználás és kapcsolattartás céljából veszi igénybe. Minden olyan esetben, ha a rögzített adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy ezt követően hozzájárulását bármikor, a fent írt módon visszavonhassa.

A személyes adatok kezelésének célja a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítás, a szolgáltatás teljesítése, kapcsolattartás a Felhasználóval, piackutatás, piaci elemzés, vevői szokások elemzése, látogatottsági statisztikák összeállítása, tájékoztatás nyújtása új szolgáltatásokról, marketing tevékenység, felhasználók tájékoztatása, megrendelések intézése, szolgáltatások teljesítése, szerződéskötés, számlázás. A Szolgáltató a személyes adatokat - az azonosításon kívül - legfeljebb anonim formában használja fel statisztikai célokra. Az adatokat a Szolgáltató addig tárolja, illetve használja a fent meghatározott célokra, amíg a Felhasználó a regisztráció során megadott személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulását, a szolgáltatás szerződésének felmondásával (amit az esedékes számlák kiegyenlítése után, valamint a szerződési szabályzatban foglaltak szerint tehet meg) vissza nem vonta.

A Szolgáltató biztosítja az általa kezelt adatok és személyes adatok biztonságát a megfelelő intézkedésekkel, így különösen gondoskodik arról, hogy azok arra jogosulatlan harmadik személyek számára ne legyenek hozzáférhetőek.
A Felhasználó köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a Felhasználó egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a Felhasználó adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Felhasználó köteles a regisztráció során a valóságnak megfelelő és teljes információt közölni a regisztrációs adatlap kérdéseire vonatkozóan, illetve a regisztrált adatokban bekövetkezett változás esetén a Felhasználói felületen az adatokat módosítani.

A Felhasználó által nyújtott személyes adatok valótlansága, hiányossága vagy pontatlansága, illetve a jelen Nyilatkozatban foglalt feltételek vagy a vonatkozó jogszabályok megsértése esetén a Szolgáltatónak jogában áll részlegesen vagy teljes mértékben felfüggeszteni, vagy megszüntetni a Felhasználó hozzáférését.

Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által rögzített személyes adatai kezeléséről. A Felhasználó kérelmére a Szolgáltató a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül - írásban tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
A regisztráció során más (harmadik személy) személyes adatainak megadása esetén a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli a Szolgáltató által a személyes adatokkal végzett adatkezelési műveletekre vonatkozóan.

A Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy számára - a jogszabály vagy végrehajtandó bírósági, illetve hatósági határozat által előírt kötelező esetek kivételével, valamint a Felhasználó hozzájárulása nélkül - semmilyen körülmények között nem jogosult továbbítani.

A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében a Szolgáltató műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedéseket alkalmaz. Biztonsági eljárásait rendszeresen ellenőrzi és a technológiai fejlődéssel összhangban fejleszti. A Szolgáltató ugyanakkor kijelenti azt is, hogy a rendszert érő bármilyen támadásból, jogosulatlan behatolásból származó adatbázis-sérülésért, adatlopásért vagy egyéb kárért semmilyen felelősséget nem áll módjában vállalni.

3. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Jelen Nyilatkozatban foglalt rendelkezésekre a magyar jog előírásai az irányadóak. Amennyiben vita esetén a felek békésen, peren kívül megegyezni nem tudnak, a jogviták eldöntése a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság az illetékes.

A Szolgáltató jelen Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket - a vonatkozó jogszabályok keretein belül - bármikor módosíthatja. Amennyiben a Felhasználó a módosított tartalmú Adatvédelmi nyilatkozatot nem kívánja elfogadni, jogosult a személyes adatai kezelésére és felhasználói adatainak törlésére.

4, A COOKIE-K (SÜTIK) HASZNÁLATA
Cookie-k (sütik) használata oldalainkon
A cookie-k (sütik) használatára vonatkozó információk a Moringo Kft. által fejlesztett weboldalakon található cookie-kra vonatkoznak.

Mik a cookie-k?
A cookie-k kis adatfájlok, amelyeket a böngésző helyez el a felhasználó számítógépén vagy eszközén. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára. A sütik önmagukban nem gyűjtik a számítógépen vagy a fájlokban tárolt adatokat. A cookie-t a webszerver küldi a látogató böngészőjének, majd a böngésző visszaküldi a szervernek. A sütik kizárólag adatokat tartalmaznak, vagyis nem tartalmaznak futtatható állományokat, vírusokat, illetve kémprogramokat (spyware) és nem férnek hozzá a felhasználó merevlemezének adataihoz.

Milyen sütiket használunk és miért?
Feltétlenül szükséges cookie:
Ezek a cookie-k segítséget nyújtanak honlapon történő mozgásban, megjegyzik a felhasználó egyes oldalakon végzett műveleteit.
Ezen cookie-k nélkül a szolgáltatások nem működnének. Ezek a cookie-k nem tárolnak olyan adatokat a felhasználóról, hogy milyen oldalakat nézett meg az interneten, vagy amelyeket marketing célból lehetne felhasználni.

A feltétlenül szükséges cookie-kat az alábbiakra használjuk:
- Emlékszik a begépelt információkra a megrendelések oldalain, amikor a felhasználó különböző oldalakra navigál a böngészés ideje alatt;
- Emlékszik a megrendelt termékekre, szolgáltatásokra, miután kijelentkezik a weboldalról;
- Felismeri a felhasználót, ha bejelentkezik a weboldalunkra.

Ezen cookie-k elfogadása feltétele honlapunk megfelelő használatának, így ha a felhasználó kikapcsolja ezeket a cookie-kat, nem tudjuk garantálni weboldalaink megfelelő működését, illetve a megfelelő biztonságot oldalaink használata során.

Teljesítményt biztosító cookie-k:
Információkat gyűjtenek arról, hogy a felhasználó hogyan használja weboldalainkat (pl. milyen oldalakat tekint meg, illetve tapasztal-e valamilyen hibát).

Ezek a cookie-k nem gyűjtenek információt, amelyek alapján azonosítható a felhasználó, és azért használjuk, hogy javítani tudjuk a honlapjaink működését és mérjük, milyen hatékonyak a hirdetéseink.

A teljesítményt biztosító cookie-kat az alábbiakra használjuk:
- Web elemzések (Analytics): statisztikákat szolgáltat arról, hogy használják weboldalunkat
- Hirdetések válaszolási aránya: megmutatja, hogy milyen hatékonyak a hirdetéseink, beleszámítva azokat, amelyek a mi oldalunkra mutatnak.

A cookie-k törlése
A weboldalak eléréséhez használt böngészőprogramok alapértelmezett esetben engedélyezik a sütik elhelyezését az eszközre. A sütik kezelésére vonatkozó információk a böngésző beállításai között találhatóak. Ezek a beállítások megváltoztathatók úgy, hogy a cookie-k automatikus kezelését a böngésző blokkolja, vagy minden esetben értesítést küldjön a felhasználónak, ha az eszközre cookie-t küldtek. Fontos tudni, hogy a cookie-k használatának tiltása/korlátozása negatívan befolyásolhatja az oldal bizonyos funkcióinak működését, például a megrendelést vagy bejelentkezést.

A Moringo Kft. érvényben lévő teljes adatvédelmi szabályzata (pdf)

Érvényes: 2023. május 02.-tól