Egyszerűsítjük a céges folyamatokat
Szoftver, ami összeköt
ÁRAJÁNLATKÉRÉS
Neked adjuk kreatív ötleteinket
Online és offline reklámkészítés
ÁRAJÁNLATKÉRÉS
Megrajzoljuk elképzeléseidet
Grafikai tervezés és nyomdai előkészítés
ÁRAJÁNLATKÉRÉS
Láthatóvá teszünk a világnak
Weboldal és webáruház készítés
ÁRAJÁNLATKÉRÉS

Vállalkozások komplex infokommunikációs és mobilfejlesztéseinek támogatása GINOP-3.2.2.


Cégünk biztosítja a pályázathoz kapcsolódó teljes körű szállítói és adminisztrációs feladatok lebonyolítását:
- díjmentes előminősítés;
- a pályázati folyamatok teljes körű lebonyolítása;
- a cégünk által fejlesztett és a pályázati kiírásoknak megfelelő szoftverek bevezetése;
- a szoftverek testreszabása, amit vállalkozása igényei alapján biztosítunk;
- szakértői szolgáltatások megvalósítása;
- kötelezően előírt nyilvánossági, kommunikációs feladatok lebonyolítása.

Kik pályázhatnak?
Minden vállalkozás pályázhat, amely:
- nem rendelkezik köztartozással;
- nem áll csődeljárás, felszámolás vagy végelszámolás alatt;
- nem rendelkezik munkaügyi elmarasztalással;
- tulajdonosi szerkezete átlátható;
- saját tőkéje az utolsó lezárt évben pozitív;
- rendelkezik minimum 2 fő statisztikai létszámmal az utolsó lezárt évben;
- rendelkezik legalább 1 teljes lezárt üzleti évvel;
- a KKV szektorhoz tartozik;
- a konvergencia régióban székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkeznek (és ott legalább egy fő állandó foglalkoztatottal).

Jogforma szerint:
- kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok, 
- egyéni vállalkozók, egyéni cégek.

Kizáró okok:
1, Nem pályázhat, akivel szemben a NAV-nak végrehajtásai eljárása van folyamatban.
2, Nem pályázhat olyan vállalkozás, amelynek árbevétele több mint 50%-ban mezőgazdasági tevékenységből származik (TEÁOR szám: 01.11-03.22).

Támogatható tevékenységek - ’A’ célterület:
Két célterületre (’A’ és ’B’) lehet együttesen vagy külön-külön pályázni.

Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések támogatása -on-premise vagy in house módon, vagyis vállalkozáson belül történt üzleti IKT rendszer, illetve alkalmazás bevezetés (helyben telepített saját szoftver) kialakításához kapcsolódó komplex vállalati és szervezeti infokommunikációs és mobilfejlesztések támogathatóak az alábbi funkcionális területekre vonatkozóan:

Támogatható funkciók:
1, Vállalati CRM, értékesítés terület
2, Gyártási terület
3, Humán erőforrás menedzsment és bérszámfejtés
4, Kontrolling és döntéstámogatás
5, Beszerzési, logisztikai terület
6, Táv- és csoportmunka támogatás
7, Pénzügyi, számviteli terület
8, Internetes értékesítés (Vállalati webáruház)
9, Internetes megjelenés (Vállalati portál)
10, Munkafolyamat-irányítási rendszer (workflow)
11, Elektronikus iratkezelési rendszer
12, Tudásmenedzsment specializált rendszer
13, Adott funkcionális területhez kapcsolódó mobil technikát használó rendszer/megoldás 
14, Kiegészítő – Térinformatikai és földrajzi információs (GIS) specializált rendszer
15, Kiegészítő – RFID technológiát alkalmazó specializált rendszer

Pályázható funkciók – feltételek az 'A' célterületre:
1, 8-13. funkcionális terület csak az 1-7. funkcionális terület közül választott támogatható  tevékenységgel együtt pályázható.

2, A 8. Internetes értékesítés (Vállalati webáruház) és a 10. Internetes megjelenés (Vállalati portál) területek együttesen nem pályázhatóak. A vállalati webáruházhoz vagy vállalati kapcsolatos tevékenységek, költségek csak a 8. vagy 10. funkcionális területen támogathatók (a 9-es alatt nem).

3, Amennyiben a projektgazda vagy elődszervezete a korábbi időszakban részt vett a (GOP, KMOP), (cél)területre irányuló fejlesztésben, és ha annak a projektnek még tart a fenntartási időszaka, jelen konstrukció keretében ugyanarra vonatkozó (cél)terület nem támogatható.

4, Modulbővítésre, vagy meglévő, de korszerűtlenné vált rendszer teljes cseréjére is van lehetőség pályázni, az alábbi továbbfejlesztések azonban nem támogathatók: 
- Meglévő, adott típusú rendszer felhasználószám bővítése.
- Meglévő, adott típusú rendszer verziófrissítése. Csak önmagában az adott üzleti IKT megoldás CMS-ének átnevezése is ennek minősül.
- Meglévő webáruház vagy honlap esetén kizárólag tartalomfrissítés, arculat átalakítás.
- Meglévő rendszer által lefedett terület kiegészítése (add-on).

5, Tisztán internetes alapú üzleti IKT szolgáltatások, alkalmazások bevezetését jelen (’A) célterület nem támogatja (a „B’ célterület igen), hibrid (saját szoftver és bérelt szolgáltatás) megoldásokat mindkét (’A’ és ’B’) célterületre történő támogatási kérelemmel lehet megvalósítani.

6, Az ’A’ célterületre (is) irányuló projekt keretében csak a listán feltüntetett TESZOR szám alá tartozó szoftverek kerülhetnek beszerzésre.

7, A projekt összköltsége nem haladhatja meg az előző évi árbevételt.

Az  ’A’ célterületre vonatkozó elszámolható költségek:

1, Immateriális javak beszerzésének költsége (üzleti alkalmazás, szoftver, licensz díja):
Az  ’A’ célterületre vonatkozó összes elszámolható költség minimum 40%-a, maximum 90%-a

2, Eszközbeszerzés költségei:
Maximális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve: 20%
Okostelefonok és tabletek beszerzési ára: max nettó 120 ezert Ft/db
Az okostelefonok és tabletek mennyisége együttesen nem haladhatja meg a támogatást igénylő szervezet létszámának maximum 50%-t vagy az elszámolható költségek maximum 10%-t, ahol a szigorúbb feltétel a mérvadó.

3, Szakértői szolgáltatások költségei:
Minimális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve: 10%
Maximális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve: 50%
Tanácsadás: max nettó 96 000 Ft/embernap
Szolgáltatások (specifikációk elkészítése, tanácsadás, testre szabás, telepítés, konfigurálás, tesztelés, integráció, migráció) költségei, megoldások, implementálásához igénybe vett oktatás, betanítás, illetve a  kapcsolódó e-learning tananyagok igénybevételének költségei, megoldások, implementálásához igénybe vett IT és telekommunikációs eszközök kapcsán felmerült szaktanácsadás költségei.

4, Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költségei:
Maximális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve: 0,5%

Támogatható tevékenységek - ’B’ célterület:
Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) és egyéb online vállalati szolgáltatások, megoldások terjesztése és bevezetése a kkv-k körében:

Támogatható funkciók:
1, Vállalati CRM, értékesítés terület
2, Gyártási terület
3, Humán erőforrás menedzsment és bérszámfejtés
4, Kontrolling és döntéstámogatás
5, Beszerzési, logisztikai terület
6, Táv- és csoportmunka támogatás
7, Pénzügyi, számviteli terület
8,  Internetes értékesítés (Vállalati webáruház)
9, Internetes megjelenés (Vállalati portál)
10, Munkafolyamat-irányítási megoldás (workflow)
11, Elektronikus iratkezelési megoldás
12, Tudásmenedzsment specializált megoldás
13, Online (elektronikus) fizetési megoldás
14, Szolgáltatásmenedzsment

Pályázható funkciók – feltételek a ’B’ célterületre:
1, Legalább három funkcionális területet kell kiválasztani, továbbá a 9-14. funkcionális terület csak  az 1-8. funkcionális terület közül választott támogatható tevékenységgel együtt pályázható.
 
2, A 8. Internetes értékesítés (Vállalati webáruház) és a 9. Internetes megjelenés (Vállalati portál) funkcionális területek együttesen nem pályázhatóak.

3, Amennyiben a projektgazda vagy elődszervezete a korábbi időszakban (GOP, KMOP), már részt vett (funkcionális) (cél)területre irányuló fejlesztésben, és ha annak a projektnek még tart a fenntartási időszaka, jelen konstrukció keretében ugyanarra vonatkozó (cél)terület nem támogatható.

4, Meglévő informatikai rendszer esetén a fenti funkcionális területekkel való modulbővítésre, vagy  meglévő, de korszerűtlenné vált rendszer felhőalapú megoldásokkal történő teljes kiváltására is   van lehetőség pályázni, az alábbi továbbfejlesztések azonban nem támogathatók: 
- Meglévő, adott típusú rendszer felhasználószám bővítése
- Meglévő webáruház vagy honlap esetén kizárólag tartalomfrissítés, arculat átalakítás rendszer kiegészítése (add-on) vagy felhőalapú megoldás által lefedett terület

5, A konstrukció ’B’ célterületén az igénybe venni kívánt üzleti megoldások szolgáltatási / bérleti díja legfeljebb 24 hónapig lehet támogatható.

Szállítói feltételek:
A támogatási kérelem keretében kiválasztott szállítók legalább a leszerződött feladat 75  %-át önmaguk kell, hogy elvégezzék (szerződés szerinti értéken forintban), 25 %-nál nagyobb arányban nem vonhatnak be alvállalkozót.

Támogatás formája:
1, A megvalósítandó projekt vissza nem térítendő támogatásból és kamattámogatott hitelrészből tevődik össze.
2, A támogatást igénylő vállalkozás minimum 10% önrészt köteles biztosítani.
3, A vissza nem térítendő támogatás összege nem haladhatja meg a visszatérítendő támogatás összegét.
4, Csak Budapest és Pest megyén kívüli településeken megvalósuló fejlesztések támogathatók.

Támogatás mértéke:
A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum 35%.
A visszatérítendő támogatás (hitel) mértéke maximum 55%.

A támogatás összege:

A vissza nem térítendő támogatás összege: 
„A” célterület esetén minimum 1 millió Ft maximum 16 millió Ft
„B” célterület esetén minimum 1 millió Ft maximum 8 millió Ft 
„A” és „B” célterület esetén minimum 1 millió Ft maximum 24 millió Ft

A visszatérítendő támogatás (hitel) összege:
A” célterület esetén minimum 1,25 millió Ft maximum 25 millió Ft
„B” célterület esetén minimum 1,25 millió Ft maximum 12,5 millió Ft
„A” és „B” célterület esetén minimum 1,25 millió Ft maximum 37,5 millió Ft

Előleg:
Az előleg maximum a vissza nem térítendő támogatás 50%-a, de maximum 12 millió Ft.

Kapcsolatfelvétel és árajánlatkérés
Egy személyes megbeszélés alkalmával felmérjük elvárásait, munkafolyamatait és bemutatjuk, hogyan lehetnek segítségére szoftvermegoldásaink és válaszolunk a pályázattal kapcsolatos kérdéseire.

A részletes információk alapján egyedi árajánlatot biztosítunk Önnek a szoftverek bevezetésére.
A személyes találkozó díjmentes és kötelezettségmentes.

Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot:
Telefon: (+36) 1 445 31 21
E-mail: info @ moringo.hu

Díjmentes előminősítés
Cégünk díjmentesen megvizsgálja, hogy vállalkozása megfelel-e a pályázat alapkövetelményeinek és kiszámolja a vissza nem téritendő támogatás összegét.

Töltse ki pályázati űrlapunkat!

Kapcsolatfelvétel

Kérjük töltse ki az űrlapot!